Konferencier & moderator

Jag tar gärna uppdrag som både konferencier och moderator. Båda rollerna ligger i linje med vad jag har ägnat stora delar av mitt liv åt. Jag har en bakgrund som journalist och producent på Sveriges radio. Det betyder att jag har många års erfarenhet av att göra research, av att veta vad jag ska säga och när, hålla ihop samtal, ställa frågor, agera i nuet, leverera mot deadlines, ofta korta deadlines, få människor att känna sig trygga och bekväma i en situation som kanske är ovan, att vara seriös (jo, faktiskt), men ledig och få till ett gott samtalsklimat.
Det händer att jag blir tillfrågad att sitta med i paneldebatter och panelsamtal. Då brukar jag svara ja. So just hit me!